¿Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de dades que es reben al terminal des del lloc web visitat i s’utilitzen per a registrar certes interaccions de la navegació dins del lloc, emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests arxius s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials per al seu equip. S’utilitzen per a recordar les preferències de l’usuari com l’idioma seleccionat, dades d’accés o personalització de la pàgina.

Les cookies també poder ser utilitzades per a registrar informació anònima de com un visitant utilitza un lloc web. Per exemple, des de quina pàgina web ha accedit o si ha utilitzat un banner publicitari per a arribar-hi.

Per què utilitzem cookies?

GREAT INVENTION SENSIBLE EXPRESSION VIVID EMOTION, S.L. utilitza cookies estrictament necessàries perquè vostè utilitzi el nostre lloc web i li permetin moure’s lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més a més, GREAT INVENTION SENSIBLE EXPRESSION VIVID EMOTION, S.L. utilitza cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús de la web. Aquestes s’utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l’ús i el rendiment de la pàgina per a optimitzar-la i personalitzar-la.

Els nostres llocs també poden tenir enllaços a xarxes socials (com Facebook o Twitter). GREAT INVENTION SENSIBLE EXPRESSION VIVID EMOTION, S.L. no controla les cookies utilitzades per aquests webs externs. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o d’altres webs alienes, aconsellem revisar les vostres polítiques de cookies.

Quin ús donem als diferents tipus de cookies?

Cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren al finalitzar la navegació.

Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades al terminal de l’usuari per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Cookies pròpies: Són cookies creades per aquest lloc web i que només pot llegir el mateix lloc. Per exemple: cookies tècniques per a carregar imatges, cookies de personalització de paràmetres del web, cookies d’anàlisi de tràfic, etc.

Cookies de tercers: Són cookies creades per tercers i que utilitzem per a diferents serveis com per exemple l’anàlisi del lloc web o la publicitat.

Segons la seva finalitat:

Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació de les opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut en xarxes socials, etc.

Cookies de personalització: Aquestes cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web. Per exemple, definir l’idioma, configuracions regionals o tipus de navegador.

Cookies analítiques: Les cookies analítiques són utilitzades pel nostre portal web per a elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris amb la finalitat de millorar l’oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlen les àrees geogràfiques de major interès d’un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris basant-se en criteris concrets. Per exemple, la freqüència d’accés, el contingut editat, etc. Les cookies de publicitat permeten, a través de la gestió de la publicitat, emmagatzemar informació del comportament a través de l’observació dels hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l’usuari per a oferir-li publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Com puc canviar la configuració de les cookies?

Configuració de cookies d’Internet Explorer

Configuració de cookies de Firefox

Configuració de cookies de Google Chrome

Configuració de cookies de Safari

Configuració de cookies Flash

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos pot accedir-hi directament des de les opcions del seu navegador, habitualment a la secció “Privadesa”

Si us plau, consulti l’ajuda del seu navegador per a més informació.

Revocació del consentiment

També és possible limitar com les webs de tercers instal·len cookies al seu ordinador, per evitar la recol·lecció de dades i registre de la seva activitat de navegació pot dirigir-se al lloc web de configuració o OptOut:

Google Analytics

DoubleClick

Google

Flash Cookies YouTube

Seleccioni l’opció “Eliminar tots els llocs” o seleccioni el web específic que desitgi esborrar i “eliminar lloc web”

Tingui en compte que si refusa o esborra les cookies de navegació per la web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i, cada vegada que entri a navegar pel nostre lloc web, haurem de sol·licitar-li de no la seva autorització per a l’ús de cookies.

Si així i tot decideix modificar la configuració d’accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador.

On puc obtenir més informació?

Pots trobar més informació sobre les cookies a www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu

 

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio Web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio Web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.

Las cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página Web ha accedido, o si ha utilizado un “banner” publicitario para llegar.

¿Por qué utilizamos cookies?

GREAT INVENTION SENSIBLE EXPRESSION VIVID EMOTION, S.L. utiliza cookies estrictamente necesarias y esenciales para que usted utilice nuestros sitios Web y le permitan moverse libremente, utilizar áreas seguras, opciones personalizadas, etc. Además, GREAT INVENTION SENSIBLE EXPRESSION VIVID EMOTION, S.L. utiliza cookies que recogen datos relativos al análisis de uso de la Web. Éstas se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso y el rendimiento de la página, para optimizarla y personalizarla.

Nuestros sitios también pueden tener enlaces de redes sociales (como Facebook o Twitter). GREAT INVENTION SENSIBLE EXPRESSION VIVID EMOTION, S.L. no controla las cookies utilizadas por estas Web externas. Para más información sobre las cookies de las redes sociales u otras Webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias políticas de cookies.

¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies?

Cookies de sesión: Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página web y se borran al término.

Cookies persistentes: Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario por un tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio web.

Cookies propias: Son cookies creadas por este sitio web y que solo puede leer el propio sitio. Por ejemplo: cookies técnicas para la carga de imágenes, cookies de personalización de parámetros de la web, cookies de análisis de tráfico, etc.

Cookies de terceros: Son cookies creadas por terceros y que utilizamos para diferentes servicios (por ej. Análisis del sitio web o publicidad)

Según su finalidad:

Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de un portal Web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que ofrece. Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de respuesta, rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de seguridad, compartir contenido con redes sociales, etc.

Cookies de personalización: Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas características de las opciones generales de la página Web, Por ejemplo, definir el idioma, configuración regional o tipo de navegador.

Cookies analíticas: Las cookies analíticas son las utilizadas por nuestro portal Web, para elaborar perfiles de navegación y poder conocer las preferencias de los usuarios del mismo con el fin de mejorar la oferta de productos y servicios. Por ejemplo, mediante una cookie analítica se controlarían las áreas geográficas de mayor interés de un usuario, cuál es el producto de más aceptación, etc.

Cookies publicitarias: Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios concretos. Por ejemplo, la frecuencia de acceso, el contenido editado, etc. Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión de la publicidad almacenar información del comportamiento a través de la observación de hábitos, estudiando los accesos y formando un perfil de preferencias del usuario, para ofrecerle publicidad relacionada con los intereses de su perfil.

¿Cómo puedo cambiar la configuración de las cookies?

Configuración de cookies de Internet Explorer

Configuración de cookies de Firefox

Configuración de cookies de Google Chrome

Configuración de cookies de Safari

Configuración de cookies Flash

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces como Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente desde las opciones de su navegador que se encuentra generalmente en el menú de Opciones, en la sección de “Privacidad”. (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más información.)

Revocación del consentimiento

También es posible limitar como las webs de terceros instalan cookies en su ordenador, para evitar la recolección de datos y registro de su actividad de navegación. Para limitar el uso de cookies de terceros puede dirigirse a la web de configuración u OptOut:

Google Analytics

DoubleClick

Google

Flash Cookies YouTube

Seleccione la opción “Eliminar todos los sitios” o seleccione la web específica que desee borrar y “Eliminar Sitio Web”.

Tenga en cuenta que, si rechaza o borra las cookies de navegación por la web, no podremos mantener sus preferencias, algunas características de las páginas no estarán operativas, no podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vaya a navegar por nuestra web tendremos que solicitarle de nuevo su autorización para el uso de cookies.

Si aun así decide modificar la configuración de su acceso a la página web, debe saber que es posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su equipo en cualquier momento mediante la modificación de los parámetros de configuración de su navegador.

¿Dónde puedo obtener más información?

Puedes encontrar más información sobre cookies en www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu