CICLE D’ESPECIALITZACIÓ EN NOVEL·LA

La novel·la és la tasca literària més complexa i que uneix, en la seva elaboració, sentit artístic, domini de les tècniques de l’ofici, coneixement profund del llenguatge i formació humanística. Per la seva complexitat, el temps de dedicació que exigeix és alt.

El grup és d’un màxim de sis persones. En acabar el primer curs, cada alumne ha escrit l’esborrany d’una novel·la de 70 pàgines. En acabar el segon curs, ha efectuat la primera escriptura, sense limitació de pàgines. En acabar el tercer curs, en funció del temps que hi ha pogut esmerçar, ha realitzat la tercera escriptura; en cas contrari, el procés d’aprenentatge continua adaptat a les necessitats del grup.


1r curs de NOVEL·LA a La Garriga

Pel curs 2018-2019 Aula de Lletres no ofereix places per aquest nivell. L’inici d’aquest cicle formatiu és bianual.


2n curs de NOVEL·LA a La Garriga

Nivell complet!

Horari: dimarts de 18 a 21 h

Durada: 90 hores

Lloc: Fundació Agustí Asensio, carrer Caritat, 3 de la Garriga

Planificació: del 2 d’octubre de 2018 al 21 de maig de 2019


4t curs de NOVEL·LA a La Garriga

Nivell complet!

Horari: dilluns de 18 a 21 h

Durada: 90 hores

Lloc: Fundació Agustí Asensio, carrer Caritat, 3 de la Garriga

Planificació: de l’1 d’octubre de 2018 al 27 de maig de 2019