CICLE D’ESPECIALITZACIÓ EN NOVEL·LA

La novel·la és la tasca literària més complexa i que uneix, en la seva elaboració, sentit artístic, domini de les tècniques de l’ofici, coneixement profund del llenguatge i formació humanística. Per la seva complexitat, el temps de dedicació que exigeix és alt.

El grup és d’un màxim de sis persones. En acabar el primer curs, cada alumne ha escrit l’esborrany d’una novel·la de 70 pàgines. En acabar el segon curs, ha efectuat la primera escriptura, sense limitació de pàgines. En acabar el tercer curs, en funció del temps que hi ha pogut esmerçar, ha realitzat la tercera escriptura; en cas contrari, el procés d’aprenentatge continua adaptat a les necessitats del grup.


1r curs de NOVEL·LA 

Pel curs 2019-2020 Aula de Lletres ofereix 6 places.

Horari: dilluns de 18 h a 21 h

Durada: 96 hores lectives

Lloc: Fundació Agustí Asensio, carrer Caritat, 3 de la Garriga

Planificació: del 7 d’octubre de 2019 al 15 de juny de 2020


3r curs de NOVEL·LA

Nivell complet!

Horari: dimarts de 18 a 21 h

Durada: 90 hores

Lloc: Fundació Agustí Asensio, carrer Caritat, 3 de la Garriga

Planificació: del 8 d’octubre de 2019 al 26 de maig de 2020