INICIACIÓ A L’ESCRIPTURA DE FICCIÓ

Curs destinat a persones amb habilitats o interès per escriure i que vulguin conèixer les bases de l’ofici d’escriptor i tinguin ganes de posar-les en pràctica en un entorn creatiu.

El curs és pràctic. Cada alumne escriu un conte, i el treballa a partir del concepte de reescriptura, de manera que no només experimenta i entén els diferents passos que porten a la creació d’una història, sinó que també pot reflexionar i treballar de manera pràctica sobre tot allò que incideix i determina la feina d’un creador.

Els diferents punts del temari es treballen mentre l’alumne escriu el seu propi text.

Temari: Les parts que intervenen en una història:

  • Idees
  • Conflicte principal i secundaris
  • Escenes
  • Diàlegs
  • Personatges
  • Trama i subtrames
  • Narració
  • Llengua aplicada

Iniciació a l’escriptura de ficció                 RESERVA LA TEVA PLAÇA!

Places limitades. Grups reduïts.

Lloc: Fundació Agustí Asensio, carrer Caritat, 3 de la Garriga (Barcelona)

Organització: 20h lectives dividides en 10 sessions de 2 h

Horari: dimecres de 18.00 h a 20.00 h

Planificació: del 6 de febrer al 10 d’abril de 2019

∗L’Escola es reserva el dret de no obrir el curs en cas de no assolir els mínims de matrícula necessaris.